Kampanja za sprečavanje nasilja nad ženama i decom

Bez obzira da li na poslu,  u javnom prostoru, u partnerstvu ili u vlastitom domu, nasilje nad ženama je za mnoge još uvek deo svakodnevnog života - također i u Austriji. Postoje razni oblici nasilja nad ženama, jedan od najčešćih oblika je nasilje u porodici. 90 posto svih nasilnih zločina, žene doživljavaju  u porodici i unutar svog društvenog okruruženja. Vlastita četiri zida nisu uvek mesto ljubavi, poverenja i harmonije.
U slučajevima nasilja u porodici, deca su uvek pogođena, bilo direktno, tako što su sama izložena zlostavljanju, ili indirektno, kao svedoci  nasilja nad  majkom. U kom obimu su žene i njihova deca pogođena nasiljem u porodici, može samo da se nagađa. Veliki deo  pogođenih prijavljuju nasilje tek nakon dugo vremena patnje ili pak pretrpljneno nasilje ne prijavljuju uopšte. Za to postoje mnogi razlozi: Aspekti kao što su visok osećaj odgovornosti za sopstvenu porodicu, stid, emocionalna zavisnost,  su razlozi za ustručavanje od prijave, kao i  teške finansijske okolnosti u kojima žive . Uprkos brojnim poboljšanjima za  pogođene nasiljem u posljednjih nekoliko decenija, nasilje nad ženama i decom je još uvek duboko ukorenjeno u našem društvu. To se mora promeniti !

Žene i deca imaju pravo na život bez nasilja!

Cilj  EU  kampanje za sprečavanje nasilja nad ženama i decom:
živeti bez nasilja biće  koordiniran od strane Saveznog ministarstva za obrazovanja i sproveden od  strane udruženja austrijskih skloništa  za žene / sigurnih kuća ( AÖF ) u saradnji sa Bečkim Interventnim centrom protiv nasilja u porodici i Nacionalnog Saveta mladih. U narednim godinama, 2014 i 2015, realizovaće se brojni projekti, njihov cilj je podizanje svesti o problemu nasilja nad ženama i decom i pruže vredan preventivni rad na tu temu.
Istovremeno sledi promovisanje SOS linije protiv nasilja 0800/222 555 na prostoru čitave Austrije. Ženama i njihovoj deci koja su u svojim domovima ugrožena, psihički ili fizički i / ili seksualno  zlostavljana potrebna je pomoć i podrška. Njima je pružena  mogućnost  savetovanja u od strane savetnica SOS -Telefona - NON-STOP , 365 dana u godini, anonimno, besplatno  i na više jezika.

živeti bez nasilja

U središtu - živeti bez nasilja - stoji saradnja sa (budućim) partnerima kampanje u celoj Austriji. Pod naslovom - život bez nasilja- intenziviraće se postojeće i uspostaviti nove mreže u imigrantskim zajednicama i migrantskim ženskim (samo) organizacijama.
Žene sa migracionim iskustvom nisu češće pogođene nasiljem u porodici, ali je njima zbog zakonskih i strukturnih uslova jako teško da se oslobode iz nasilnih veza. Na primer, zakonski problemi vezani za boravak, finansijski problemi komplikuju situaciju žena migranata, kao i društveni ili kulturni. Stoga je posebno važno da se osigura najbolji mogući pristup informacijama, kao i savetovanja i podrške za migrantkinje.
Uz našu aktivnu podršku brojne aktivnosti mogu se sprovoditi u ustanovama, organizacijama ili udruženjima - ideje su beskrajne.

Sledeći projekti su u okviru - živeti bez nasilja-  centralno organizovani:

živeti bez nasilja – Kroz moju bolnicu

Nasilje nad ženama ima zdravstvene posledice, pored fizičkih povreda, tu se takođe uključuju hronične ili duševne bolesti. Zdravstveni sistem je stoga važno mesto kontakta za žene pogođene nasiljem, koji  može značajano da doprinose prevenciji nasilja nad ženama i poboljša prateće tretmane .Takođe, krivični postupak se može pojednostaviti profesionalnom dokumentacijom povreda. Međutim, to zahteva dugoročnu svest o ovoj temi - deo kampanje je da bude priznata, i dalji rad - da se utvrde smernice sa dugoročnim ciljem za suočavanje sa nasiljem nad ženama u bolnicama .

živeti bez nasilja - Prevencija femicida i teškog nasilja

Nasilje nad ženama ima mnogo aspekata - vrh ledenog brega je ubistvo. Svake godine žene bivaju ubijene od strane njihovih partnera ili bivših partnera, neke od njih pred decom. Ubistvo je često strašna kulminacija duge istorije nasilja i ubica često najavljuje svoje delo. U okviru kampanje, profesionalni pomagači iz različitih oblasti dobijaju Input od stručninjaka pri identifikaciji potencijalnih slučajeva visokog rizika. Istovremeno se pruža mogućnost i okvir za povezivanje – umrežavanje.

živeti bez nasilja - Medijska radionica

Uticaj medija u društvu je danas veći nego ikad. Oni ne samo da služe za komunikaciju i prenos informacije, već i za formiranje svesti i mišljenja . Midiji pružaju mogćnost  javne rasprave o nasilju nad ženama i decom. Međutim, kvalitativno izveštavanje o nasilju nad ženama i decom i dalje se mora boriti stereotipima. Kao deo kampanje, zajedno sa novinarima kreirana je publikacija za senzibilno izveštavanje. Istovremeno se preko visokih škola i univerziteta uspostavlja kontakt sa budućim novinarima i novinarkama, da bi se saradnja sa kreatorima mišljenja sutrašnjice uspostavila već danas.

živeti bez nasilja - ti & ja

Da bi se promenili stavovi i da bi se nasilje nad ženama i decom  sprečilo, mora se krenuti sa najmlađim članovima društva, jer oni oblikuju svet sutrašnjice. Stoga su u periodu kampanje, u kontekstu radionice ( Workshop) uključeno najmanje 1.500 dece i mladih ljudi u omladinskim centrima, organizacijama i školama da bi se senzibilirali na ovu temu. Pored toga, pripremljen je obiman paket informacija na temu nasilja nad ženama i decom.
Pogođene žene mogu se na jezicima nemački, engleski, turski, bosanski, hrvarski i srpski informasati o prvim koracima izlaska iz nasilne veze.

 

Infopackage – je paket informacija o pojedinostima akcije, teme nasilja nad ženama i decom i projekata u okviru - živeti bez nasilja-
Materijal možete preuzeti (ovde (link) ili naručiti putem Link-a.
Narudžbe su na nemačkom, možete nam poslati i e-mail sa Vašom narudžbenicom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).