Ovdje možete direktno preuzeti materijal na željenom jeziku u PDF formatu:

Poster

plakat

 

U boji, s logom kampanje i brojem SOS telefona za žene pogođene nasiljem

ovjde preuzeti - Download

 


Posjetnica / Visit karta

Visitenkarte GewaltFREI leben

 

ovjde preuzeti - Download

 

 


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Spot

Ovim spotom se oglašava/reklamira  besplatni SOS telefon za žene pogođene nasiljem 0800/222 555.


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Brošura

Ova brošura pruža uvid u tematiku i informacije o mogućnostima pomoći, ali takođe prikazuje i načine kako možete podržati kampanju. Brošura sadrži opsežan registar adresa  pomoćnih ustanova za žene, djecu i muškarce.Titelbild der Broschüre


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Zaštita od nasilja, postoji pomoć! - Mapa

Mapa je usmjerena na žene pogođene nasiljem, s ciljem da ih ojača na njihovom putu izlaska iz nasilja. Ova mapa nudi pregled najvažnijih usluga podrške u Austriji.

Titelbild folder


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Ti & Ja – Mapa

U ovoj mapi  predstavljaju se Workshop / radionice, čiji je cilj podizanje svijesti i ojačavanje samopouzdanja kod  djece i omladine u situacujama vezanim za nasilje.

Folder Du und Ich


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - Living FREE of Violence – Mapa

Mapa je namijenjena organizacijama i zajednicama koje žele da sarađuju u radu protiv nasilja nad  ženama, posebno u radu protiv nasilja nad migranticama.

migrantinnen broschüre


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - uz vašu podršku! – Mapa

Ova mapa obavještava o mogućnosti partnerstva u kampanji. Pri tome želimo da motivišemo pojedince, socijalne ustanove,  društvene institucije, preduzeća, udruženja i klubove da nas podrže u tome, da svaka žena i svako dijete mogu da žive slobodno bez nasilja.

partnerinnen broschüre


GewaltFREI leben/ Živjeti slobodno bez nasilja - zahvaljujuci  mojoj bolnici – Mapa

Ova mapa prikazuje važnost preventivnih mera protiv nasilja u zdravstvenom sektoru.  Te mere bi u okviru „ živjeti slobodno bez nasilja –zahvaljujuci  mojoj bolnici“ trebale biti pojačane.

Gesundheitsfolder


Toolbox obuka za - multiplikatore  "živjeti slobodno bez nasilja” - Ti & Ja"

Toolbox je zbirka materijala različitih organizacija.toolbox